MENU

Ceiba Swimwear

OM PROJEKTET

Ceiba Swimwear är ett bikiniföretag som startades 2016. Grundaren är en bekant till oss som själv designat hela den grafiska profilen med logotyp och bikinis. Med högkvalitativt material ifrån Colombia och även tillverkning nere i Colombia har man själv varit på besök för att säkerhetsställa att tillverkningen sker under värdiga arbetsformer vilket idag är viktigt.

Då de är nya på webben och i en start-up fas i företagsvärlden hjälpte vi dem att konfigurera upp en så kallad Tictail store där den bakomliggande funktionalitet redan existerar för en minimal månadskostnad. Vi såg till att designa om utseendet utifrån företagets valda tema för att sedan strukturera upp en fungerande men även användarvänlig webbplats för deras kunder.

WEBBPLATS

www.ceibaswimwear.se

KATEGORI

Vidareutveckling, Webbshop